Defende o teu dereito a pensar, porque incluso pensar de maneira errónea é mellor que non pensar.”

jclic

Subir

Biblioteca de actividades de JClic , clasificadas por módulos temáticos.

Actividades Genmagic

Subir

Portal de creación e investigación multimedia con actividades en Flash , agrupadas por áreas e niveis. Complétase cunha colección de actividades de Maxia, Papiroflexia e Pasapalabras.

Libros dixitais

Subir

Proxecto ed@d:

O proxecto ed@d (Ensinanza Dixital a Distancia) do Ministerio de Educación de España presenta un novo modelo de libro interactivo, que permite aos estudantes aproveitar as ventaxas das Tecnoloxías da Información e Comunicación para mellorar o seu aprendizaxe autónomo e axilizar a comunicación cos titores.

MATEMÁTICAS online:

Xogos interactivos, fichas de exercicios, apuntes, problemas resoltos, etc. Todo o necesario para aprender Matemáticas dunha forma lúdica.

Educarex:

Contidos educativos dixitais da Consellería de Educación de Extremadura.

Grupo Al - Karagi:

Matemáticas interactivas para alumn@s inmigrantes na ESO.

MaTEX:

Libro dixital de Matemáticas para Bacharelato.
O seu autor é D. Francisco Javier González Ortiz quen realizou o traballo durante unha licenza por estudos da Consellería de Educación de Cantabria. D.L. SA-1415-2004 e ISBN: 84-688-8267-4.
Na páxina principal, se pulsamos no curso correspondente aparece un menú cos temas de dito capítulo. Os capítulos abriranse co programa Acrobat-Reader e simplemente haberá que usar as iconas de navegación.

É desexable, por rapidez de uso, que o alumno vaia á sección do curso corrspondente. Logo de DESCARGAR no seu ordenador o curso completo, pois según sexa a conexión de internet pode demorarse un pouco a navegación.

Escolma de vídeos

Subir

A historia do número 1 ("La historia del número 1")

Teorema de Thales. Les Luthiers

Potencias de 10

Universo Matemático

Serie documental de 10 episodios do programa "La aventura del saber" de RTVE.

Máis por menos

Serie documental de 12 capítulos do programa "La aventura del saber" de RTVE.

Mathema

A Historia da Matemática

O legado de Pitágoras

Arte e Matemática

Donald no pais da matemáxica e o número de ouro

Manuais e actividades de reforzo

Subir

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA:

DESCARGAS DOS MATERIAIS DE EDAD (matemáticas ESO)(CIDEAD)

Libro completo de Matemáticas de 1º ESO con exercicios e problemas (CIDEAD)

Caderno de exercicios de Matemáticas 1º ESO (CIDEAD)

Libro completo de Matemáticas de 2º ESO con exercicios e problemas (CIDEAD)

Caderno de exercicios de Matemáticas 2º ESO (CIDEAD)

Libro completo de Matemáticas de 3º ESO con exercicios e problemas (CIDEAD)

Caderno de exercicios de Matemáticas 3º ESO (CIDEAD)

Libro completo de Matemáticas de 4º ESO, opción A, con exercicios e problemas (CIDEAD)

Caderno de exercicios de Matemáticas 4º ESO opción A (CIDEAD)

Libro completo de Matemáticas de 4º ESO, opción B, con exercicios e problemas (CIDEAD)

Caderno de exercicios de Matemáticas 4º ESO, opción B (CIDEAD)

Actividades de repaso:

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO op A

4º ESO op B


BACHARELATO:

Libro completo de Matemáticas I de 1º Bacharelato con exercicios e problemas (CIDEAD)

Libro completo de Matemáticas Aplicadas ás CCSS I de 1º Bacharelato con exercicios e problemas (CIDEAD)

Libro completo de Matemáticas II de 2º Bacharelato con exercicios e problemas (CIDEAD)

Libro completo de Matemáticas Aplicadas ás CCSS II de 2º Bacharelato con exercicios e problemas (CIDEAD)